Co oferuję?

Wspieram

W znajdowaniu odpowiedzi na pytanie „co chcę robić”, a nie „co mam robić, co trzeba robić”.

W procesie bycia Sobą w życiu osobistym i zawodowym, koniec z noszeniem masek i cudzych tożsamości.

Osoby stojące na rozdrożu  kariery zawodowej.

Procesy zapobiegające wypaleniu zawodowemu.

Osoby wypalone zawodowo.

Proces zaufania do Siebie, do swoich trafnych wyborów/decyzji.

W kontakcie z Twoją własną intuicją.

Odkrywanie Twoich talentów i projektuję z Tobą podążanie ścieżką własnych wartości.

Odnajdywanie autosabotujących przekonań.

Odkrycie przekonania, że to Ty jesteś kreatorem swojej rzeczywistości.

Asystuję

W Twojej zmianie.

Uczę

Podążać za intuicją.

Zadawania  właściwych pytań, aby osiągnąć sukces/ być spełnionym.

Pomagam

W uzyskaniu wewnętrznej harmonii.

Odblokowywać wewnętrzną energię i wchodzić w stan flow (przepływu), podczas którego zadania wykonujesz bezwysiłkowo/lekko i z pełną klarownością umysłu.

Odkryć/przypomnieć Ci, że masz dostęp do niezbędnych zasobów.

Sprawiam

Poprzez pytania oraz ćwiczenia, że dostrzegasz swoją sytuację taką, jaką ona rzeczywiście jest: bez filtrów przekonań, uprzedzeń po prostu obiektywnie; obserwuję i analizuję zależności, układy, relacje w danej sytuacji i wspólnie z Tobą tworzę plan, aby osiągnąć to, czego pragniesz, zmienić to, co chcsz zmienić i  ulepszyć to, co chcesz ulepszyć.