Dlaczego mentoring, a nie inne metody?

Mentoring jest ekskluzywną, osobistą metodą wsparcia, zorientowaną na rezultaty i rozwiązania.

W procesie mentoringu możesz skorzystać z wiedzy, doświadczenia i talentów mentora, który już przeszedł drogę, jaką Ty teraz podążasz. Na sesjach wyznaczamy mniejsze i większe cele, ustalamy plan działania. Wszystko po to, aby zmiany były namacalne i mierzalne. Skupiamy się na małych krokach, bo one są łatwiejsze do wprowadzenia, a zarazem są elementem  przemyślanej przemiany. Tempo zmian jest kwestią indywidualną, ale nie jest ono tak bardzo istotne. Konsekwentne działanie oraz systematyczność wprowadzania  choćby najmniejszych zmian jest wyznacznikiem efektywności procesu, dochodzenia do tego, co chcesz osiągnąć/zmienić.

Jako mentor oferuję wsparcie mentee w obszarach

02

Obszar liderski

• Kompetencje przywódcze (leadership)
• Budowanie zespołów i motywowanie pracowników
• Wizja i strategia własnego rozwoju zawodowego
• Wspieranie rozwoju innych

01

Obszar biznesowy

• Planowanie strategiczne
• Skuteczne delegowanie i egzekwowanie
realizacji celów
• Awans

03

Obszar intrapersonalny

• Większa pewność siebie (w roli przywódczej lub zarządczej lub po prostu w życiu codziennym)
• Zarządzanie emocjami
• Budowanie własnego wizerunku
• Balans praca – życie osobiste

Jeśli potrzebujesz

 • osoby, od której można czerpać inspirację, kogoś, kto patrzy, nawet z oddali, z dystansem na Twoje życie,
 • kogoś, kto ma większe doświadczenie, nie tylko w sukcesach, ale też w porażkach,
 • kogoś, z kim szuka się odpowiedzi,
 • kogoś,  kto dzieli się swoimi doświadczeniami nie tylko zawodowymi, ale też życiem, które ją do tych doświadczeń doprowadziło,
 • kogoś, kto pomaga otworzyć się na nowe perspektywy we własnym życiu,
 • przewodniczki, trochę towarzyszki w procesie rozwijania siebie,
 • kogoś, kto daje szansę zobaczenia lub doświadczenia czegoś, co samej/samemu trudno jest zobaczyć lub doświadczyć,
 • kogoś, kto pozwala dostrzec, że są inne ścieżki,
 • osoby, która pokazuje drogę na skróty – opowiada o tym, co można ominąć, gdzie można wejść bez kroków pośrednich,
 • inspirującej osoby, ale nie w stylu „spotkania z ciekawym człowiekiem”, który się mądrzy, lecz kogoś, kto łączy cechy liderki, powierniczki tego, co wymyślamy; która być może ma większe doświadczenie i chce się nim podzielić – jest osobą wspierającą, cheerleaderką naszych pomysłów.
 • To oferuję swoje wsparcie.

  Nasza relacja

  Jest partnerska i oparta na wzajemnym zaufaniu, otwartości oraz pełnym zaangażowaniu. Jestem specjalistką od zadawania właściwych pytań, obserwowania, zbierania i analizowania faktów, wyciągania wniosków i dociekania Twojej prawdy. Ekspertem jesteś Ty. To Ty masz najlepszą i najbardziej aktualną wiedzę na temat samego siebie. Ja pomagam Ci do tej wiedzy dotrzeć i ją wykorzystać.

  Czas trwania mentoringu

  Jest dostosowywany indywidualnie. Sesja trwa zwykle 1,5 godziny. Spotkania odbywają się najczęściej raz na dwa tygodnie. Z niektórymi z Was spotykam się częściej, z innymi rzadziej. Czasami wystarczy jedno lub dwa spotkania. Średnio proces trwa kilka miesięcy.

  O sesjach emocjonalnie

  To, co dzieje się na sesjach, jest poufne, więc nie opuszcza gabinetu. Elementem składowym sesji są często emocje. Są one mile widziane. Każda emocja, każdy stan czy słowo jest na miejscu. Wspólnie rozpoznajemy, w jaki sposób korzystać z emocjonalnych sygnałów. Emocje pojawiają się też u mnie, jestem człowiekiem i  nie udaję super kobiety. Empatia, akceptacja i głęboka uważność to moje nieodłączne towarzyszki życia.